Kameniva z lomu Těchlovice a recyklace stavebních odpadů z Recyklačního závodu Malšovice    Platnost ceníku od 1.2.2022

Kamenolom Těchlovice:                vedoucí lomu p. Radek Černý, tel. č. 773 602 760 ,725 551 599, email lomtechlovice@seznam.cz
Kamenolom Soutěsky:                    vedoucí lomu Bc. Stanislav Kalivoda

Recyklační závod Malšovice:        tel. č. 606 547 831, 601 391 508, email kalivodadc@seznam.cz

Kamenolom Těchlovice

Frakce drceného kameniva ČSN EN   cena za tunu bez DPH         cena za tunu s DPH

  

PDK 0-32ŠDb                                                                                     195,- Kč                                 236,- Kč

Jednomletka                                                                                      195,- Kč                                 236,- Kč

PDK 0-63                               13242 + A1                                         255,- Kč                                 309,- Kč

PDK 0-63 B                                                                                        195,- Kč                                 236,- Kč

PDK 0-125                                                                                          200,- Kč                                 242,- Kč

PDK 0-250                                                                                          200,- Kč                                 242,- Kč

PDK 4-8                                                                                              460,- Kč                                 557,- Kč

PDK 8-16                                                                                            300,- Kč                                 363,- Kč

PDK 16-32                                                                                          300,- Kč                                 363,- Kč

PDK 32-63                             dle ČSN EN 13450                             255,- Kč                                 309,- Kč

PDK 32-63 / BI                                                                                   260,- Kč                                 314,- Kč

PDK 32-63 B                                                                                      200,- Kč                                 242,- Kč

PDK 63-125                           MN dle zák. 102/2001 Sb.               255,- Kč                                 309,- Kč

PDK 63-250                                                                                       255,- Kč                                  309,- Kč

Vodní kámen/zához                dle ČSN EN 13383-1                     370,- Kč                                 448,- Kč

 Příjem zeminy a kamene s příměsí (jíl)                                         230,- Kč                                 278,- Kč

Recyklační závod Malšovice

Příjem stavebních odpadů

 17 01 01 – beton s příměsemi                                                                180,- Kč                                 218,- Kč

17 01 01 – beton s velikostí nad 400 mm                                              220,- Kč                                 266,- Kč

17 01 01 – železobeton – beton s armaturou                                       250,- Kč                                 303,- Kč

 17 01 02 – cihla do 400 mm                                                                    160,- Kč                                 194,- Kč

 

17 01 07 – směsi nebo odd. fr. Bet., cihel, tašek a kera.,plynosil….   200,- Kč                                  242,- Kč

17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… s příměsí    300,- Kč                                 363,- Kč

17 05 04 – zemina a kameny bez příměsí                                              130,- Kč                                 157,- Kč

17 05 04 – zemina a kameny s příměsemi                                             170,- Kč                                 206,- Kč

17 05 04 – zemina a kameny – jíl                                                             220,- Kč                                 266,- Kč

17 03 02 – živičné kry                                                                                170,- Kč                                 206,- Kč

17 03 02 – živičné kry s příměsí (příměs zeminy atd., kusovost)        230,- Kč                                 278,- Kč

Prodej recyklátu

Zemina tříděná tř. I                                                                               250,- Kč                                 303,- Kč

Zemina tříděná tř. II                                                                              160,- Kč                                 194,- Kč

Zemina z drtiče                                                                                        45,- Kč                                   55,- Kč

Frakce            betonová drť (bez/s DPH/t) cihelná drť (bez/s DPH/t)     živičná drť (bez/s DPH/t)

0-16 (0-10)              100,- Kč / 121,- Kč                   100,- Kč / 121,- Kč             100,- Kč / 121,- Kč

16-32 mm               120,- Kč / 145,- Kč                   70,- Kč / 85,- Kč                 100,- Kč / 121,- Kč

32-63 mm               110,- Kč / 133,- Kč                   50,- Kč / 61,- Kč                   80,- Kč / 97,- Kč

0-32 mm                 120,- Kč / 145,- Kč                   80,- Kč / 97,- Kč

0-63 mm                 110,- Kč / 133,- Kč                   80,- Kč / 97,- Kč

Doprava     (uvedené ceny jsou bez DPH)      nosnost        cena za km      cena nakl./vykl.           odvoz vodní kámen

MAN kontejner                                                      6,00 tun         33,- Kč            120,- Kč/10 minut

TATRA, MB 6x6                                                      14,00 tun       39,- Kč            160,- Kč/10 minut

MERCEDES 8x4                                                      17,50 tuny     44,- Kč            160,- Kč/10 minut          45,- Kč/km

MERCEDES 6x4                                                      31,50 tuny     47,- Kč            160,- Kč/10 minut          49,- Kč/km

přeprava zemních strojů – podval do 31 tun   60,- Kč/km - ložený, 55,- Kč/km – prázdný,      250,- Kč/10min N/V

Nabídka drcení, třídění a pronájem techniky

Kolové nakladače, pásové a kolové bagry, bourací kladivo; mobilní třídicí a drtící linky – pásové, kolové, malý drtič – výkon cca 1 t/hod., vibrační desky, pila na asfalt.

U velkých objemů množstevní slevy.

Bližší specifikace a další informace: Bc. Stanislav Kalivoda, tel. č. 606 547 831

 

Kalivoda DC s.r.o., 5. května 42, Děčín 17, 405 02

IČO: 28680065, DIČ: CZ28680065

e-mail: kalivodadc@seznam.cz, http://www.kodpad.cz//, http://www.lomtechlovice.cz//

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.